Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha Cię więcej niż siebie samego. – Josh Billings